mac soft

Audyt systemów informatycznych

Audyt Bezpieczeństwa Systemów

Audyt bezpieczeństwa systemów pomaga zidentyfikować zagrożenia wynikające z błędów w konfiguracji, niezainstalowanych poprawek bezpieczeństwa lub braku odpowiednich zabezpieczeń. Powyższe problemy skutkują możliwością modyfikacji lub ujawnienia danych o krytycznym znaczeniu.

Testy Bezpieczeństwa przeprowadzane przez nasz zespół ekspertów obejmują:

 • Analizę dokumentacji systemu informatycznego,
 • Analizę topologii sieci informatycznej, z uwzględnieniem segmentacji oraz ewentualnych problemów związanych z wydajnością,
 • Analizę bezpieczeństwa i wydajności styku sieci informatycznej przedsiębiorstwa z sieciami publicznymi,
 • Analiza konfiguracji i zainstalowania poprawek bezpieczeństwa komponentów systemu informatycznego, z uwzględnieniem :
  • Sprzętu komputerowego,
  • Sieciowych urządzeń aktywnych,
  • Systemów operacyjnych,
  • Systemów zarządzania bazami danych,
  • Aplikacji.

Testy zakładają porównanie konfiguracji z wymaganiami biznesowymi oraz z wytycznymi bezpieczeństwa systemów informatycznych (rekomendacje producentów, wiedzę ekspercką oraz standardami National Institute of Standards and Technology).

Możliwe jest również przeprowadzenie testów penetracyjnych w celu usunięcia możliwości ataku na system informatyczny.