mac soft

Outsourcing IT

Usługi dla mikrobiznesu

Oferujemy Państwu stałą opiekę nad Waszą infrastrukturą informatyczną w ramach zawartej umowy serwisowej.
Zdarzające się awarie systemów, usterki sprzętowe lub powolna praca komputerów, powodujące przestoje i trudności w wykonywaniu pracy przestaną być dla Państwa zmartwieniem i pozwolą skupić się na macierzystym profilu działalności firmy. Zajmiemy się kompleksowo infrastrukturą informatyczną oraz pomożemy przy użytkowaniu oprogramowania oraz sprzętu. Podpowiemy jak efektywniej wykorzystywać komputery w Waszej pracy. Przejmiemy wszystkie czynności i obowiązki związane z prawidłowym utrzymaniem Państwa komputerów, urządzeń peryferyjnych, pragramów oraz sieci komputerowej.

Ogólny zarys świadczonych przez nas usług w ramach umowy serwisowej:

 • nadzór nad sprawnością sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania
 • administracja siecią lokalną oraz serwerami
 • rozwiązywanie problemów dotyczących dostępu do internetu
 • aktualizacje oprogramowania wg zaleceń producenta
 • wykonywanie kopii zapasowych (backup )
 • modernizacja lub rozbudowa sprzętu komputerowego
 • diagnostyka i usuwanie awarii oraz rozwiązywanie problemów dotyczących sprzętu, sieci komputerowej i oprogramowania
 • pełna profilaktyka antywirusowa
 • profesjonalna pomoc przy użytkowaniu sprzętu bądź oprogramowania
 • wezwanie na telefon w przypadku wystąpienia awarii
 • doradztwo i pomoc w zakresie wyboru sprzętu lub oprogramowania
 • pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy
 • instalacja oraz konfiguracja oprogramowania
 • doradztwo oraz czynności związane z bezpieczeństwem danych
 • konserwacja sprzętu komputerowego i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem
Dokładne warunki współpracy ( zakres naszych obowiązków ) ustalane są indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb. Cechuje nas duża elastyczność w stosunku do wymogów klienta. Podczas pracy z systemem komputerowym przestrzegamy restrykcji dotyczących bezpieczeństwa oraz poufności danych naszych klientów ( dbamy o zawartość dysków, strzeżemy hasła dostępu itd. )